برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی

برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی|171102|برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی , توليد بستنی , بستنی
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

موضوع :

مقدمه

بستنی (Ice cream) فرآورده لبنی منجمد آماده مصرفی است که اط شير گاو و يا گاوميش از طريق ترکيبل و فرآيند مناسب بر روی خامه يا ساير فرآورده های لبنی با شکر و مواد طعم دهنده خوراکی بدست مي آيد. همچنين حاوی, پايدار کننده ها, قوام دهنده ها و رنگ های خوراکی مجاز نيز ميباشد.
اين برنامه صرفاً ةک فرآورده يعنی "بستنی" را پوشش مي دهد. اگر شرکت بخواهد فرآورده های ديگری را توليد کند بايد برنامه ديگری نيزتدوين نمايد.

// 34 اسلاید پاورپوینت//